Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

 

AU - 02-1-WKA/JCZ.7331-1937/09 Kraków, dnia 06.12.2011

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie dotyczącej wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa budynku usługowego-edukacyjnego (szkoła muzyczna) na cele usługowe - edukacyjne. Zmiana sposobu użytkowania istniejących nieużytkowych pomieszczeń strychowych na pomieszczenia usługowe-edukacyjne" - działka nr 90 (obr.13 Podgórze) przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie

wydano decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.12.2011r. Nr AU-2/6730.6.3724/2011, znak sprawy: AU - 02-1-WKA/JCZ.7331-1937/09 - odmawiającą uchylenia decyzji z dnia 28.04.2008r. nr AU-2/7331/1593/08 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa budynku usługowego-edukacyjnego (szkoła muzyczna) na cele usługowe - edukacyjne. Zmiana sposobu użytkowania istniejących nieużytkowych pomieszczeń strychowych na pomieszczenia usługowe-edukacyjne"

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-12-07
Data publikacji:
2011-12-07
Data aktualizacji:
2011-12-07