Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.224.2011.DPO Kraków, dnia 05.12.2011 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa oświetlenia stadionu Klubu Sportowego Zwierzyniecki tj. linie kablowe nn, słupy oświetleniowe przy ul. Na Błoniach 1 w Krakowie, na działce nr 3 obr 14 Krowodrza".

z wniosku: Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej, ul. Walerego Sławka 10, Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Pająka

w dniu 05.12.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/420/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-12-06
Data publikacji:
2011-12-06
Data aktualizacji:
2011-12-06