Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.237.2011.EŁY Kraków, dnia 25.11.2011r.


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Widłakowej
w Krakowie" - dz. nr 330, 328/1, 220/1, 336, 190/2 obr.4 Pogórze; dz. nr 294/1, 73/4, 292, 93/5, 93/8, 93/7, 112, 113/6, 113/7, 113/3, 114, 89, 90/1 obr.5 Podgórze.

z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., 30-106 Kraków, Senatorska 1, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 25.11.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/410/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2011-11-25
Data publikacji:
2011-11-25
Data aktualizacji:
2011-11-25