Dokument archiwalny
BWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.298.2011.DPO Kraków, dnia 26.10.2011 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z Krakowa do gminy Wieliczka, na działkach nr 291/10, 286/4, 286/6, 290/3, 291/9, 291/11, 294/3, 295/4, 296/3, 297/3, 298/3, 299/3, 407/4, 408/7, 408/11, 408/12, 408/14, 408/16, 420/13 obr 105 Podgórze"

z wniosku: Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, Wieliczka reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewę Muszyńską-Płachecką

w dniu 26.10.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/383/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-10-28
Data publikacji:
2011-10-28
Data aktualizacji:
2011-10-28