Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/3/36 ul. Na Kozłówce 16

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. NA KOZŁÓWCE 16


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROWANIA
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 46,96 m2
KONDYGNACJA - I
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., ŁAZIENKA, CO, GAZ,

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 337,64 zł + 247,80 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: pokój z kuchnią, garsoniera ok. 27 m2
- Wyposażenie techniczne: co,
- Lokalizacja: Podgórze
- Inne:
OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 19.10.2011 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

*UWAGA!
W lokalu występują zaległości czynszowe w wysokości 7 510, 39 zł podane na dzień 19.10.2011 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-10-21
Data publikacji:
2011-10-21
Data aktualizacji:
2011-10-21