Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E o zawieszeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E o zawieszeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 17.10.2011r. zostało zawieszone na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne znak: AU-01-3.JBA.736-32/10 dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Gdańskiej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami, miejscami postojowymi i przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego na odcinku od przekroju P20 (km 0+200,50) do ulicy Bosaków (km 0+505,56) - jako II etap inwestycyjny".

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie do 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia mogą wnieść zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego znak: AU-01-3.JBA.736-32/10 do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa; Rynek Podgórski 1.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-10-20
Data publikacji:
2011-10-20
Data aktualizacji:
2011-10-20