Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.316.2011.DPO Kraków, dnia 19.10.2011 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa podziemnego zbiornika pożarowego 100m³ oraz rozbudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej nr 10-35 Politechniki Krakowskiej na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, na działkach nr 3/12, 4/1 obr 118 Śródmieście".

z wniosku: Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Józefa Chmielewskiego i Panią Marię Sładek

w dniu 19.10.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/371/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-10-20
Data publikacji:
2011-10-20
Data aktualizacji:
2011-10-20