Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.302.2011.DPO Kraków, dnia 19.10.2011 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągu przy ul. Łokietka w Krakowie , na działkach nr 159, 236, 237, 238, 248, 239/1, 240, 244, 249/1, 249/2, 250, 255, 251/1, 251/2, 252, 503 obr 25, 330 obr 32 Krowodrza".

z wniosku: Grupy Inwestycyjnej Zadęccy Sp. z o.o. Sp.k-a, ul. Na Zielonki 16, Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Halinę Szarowicz


w dniu 19.10.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/374/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-10-20
Data publikacji:
2011-10-20
Data aktualizacji:
2011-10-20