Dokument archiwalny
INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Z TYTUŁU REZYGNACJI Z ZATRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD NIEPEŁNOSRAWNYM CZŁONIEM RODZINY

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 212, poz. 1262) informujemy, że w celu uzyskania pomocy finansowej przez osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w Urzędzie Miasta Krakowa należy w terminie do dnia 31 października 2011 r.. złożyć wniosek o przyznanie ww. pomocy.


Wniosek składa się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w lokalizacjach:
• ul. Stachowicza 18, pn - pt. w godz. 7.40-18.00,
• os. Handlowe 1, pn - pt. w godz. 7.40-15.30,
• ul. Wielicka 28 A, pn - pt. w godz. 7.40-15.00 (do 31 października 2011 r.) .

Prawo do pomocy przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc listopad lub grudzień 2011r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku, gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznane zostanie po dniu 31 października 2011 r., wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpoznania.

Wysokość pomocy finansowej wynosi 100,00 zł miesięcznie.

Pomoc wypłacona zostanie w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Program realizowany jest do 31 grudnia 2011 r.

Załącznik
Druk wniosku do pobrania

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BARBARA TALIK
Data wytworzenia:
2011-10-10
Data publikacji:
2011-10-10
Data aktualizacji:
2011-10-10