Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/2/60 ul. Jana Kantego Przyzby 3

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. JANA KANTEGO PRZYZBY 3


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROWANIA
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 41, 27 m2
KONDYGNACJA - II PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., ŁAZIENKA, CO,

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 311,59 zł + 385,54 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 3 pokoje lub 2 większe metrażowo
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja: oprócz starej Nowej Huty
- Inne:
OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 20.09.2011 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-09-21
Data publikacji:
2011-09-21
Data aktualizacji:
2011-09-21