Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 20 września do 19 października 2011 r. (oprócz sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:


- wtorki : od 14:00 do 16:00
-
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 11:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w dniu 29 września 2011 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala nr 303, początek o godzinie 15:30.

Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 2 listopada 2011 r.

Termin składania wniosków i uwag w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 2 listopada 2011 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2011-09-20
Data publikacji:
2011-09-20
Data aktualizacji:
2011-09-20