Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1.6733.219.2011.JKO Kraków, dnia 19.09.2011r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa kanału sanitarnego w ul. Okrężnej z włączeniem w ul. Na Wyrębę w Krakowie na działkach nr: 35/9, 34/10, 116, 113, 114, 115, 23/6, 25/7, 23/7, 25/6, 23/2, 25/5, 25/4, 25/3 obr. 34 Krowodrza

z wniosku Pana Józefa Szymczyk ul. Ojcowska 75, Kraków występującego przez pełnomocnika Panią Beatę Kaczor

w dniu 16.09.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/339/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-09-19
Data publikacji:
2011-09-19
Data aktualizacji:
2011-09-19