Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ukryte Skrzydła”

Fundacja Teatru Ludowego, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Ukryte Skrzydła" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK - Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 września 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, os. Centrum C 10, pok. 107 lub drogą elektroniczną na adres: mowis@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2011-09-16
Data publikacji:
2011-09-16
Data aktualizacji:
2011-09-20