Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1.6733.209.2011.JKO Kraków, dnia 14.09.2011r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
Przebudowa sieci energii elektroenergetycznej SN 15 kV „ Szczyglice" w Krakowie-Mydlnikach w rejonie ulic: Godlewskiego, mjr Łupaszki, Wierzyńskiego, prof. Myczkowskiego na działkach nr: 32, 31/3, 30, 27, 18/1, 334, 17, 16, 15/1, 333, 14/41, 14/40, obr. 48, oraz na działkach 258, 35/61, 35/67, 35/63, 35/68, 35/69, 35/70, 35/71, 35/68, 35/40, 35/58, 35/53, 35/52, 266/15, obr. 49 Krowodrza.

z wniosku Enion S.A. Oddział w Krakowie ul. Dajwór 27, Kraków występującego przez pełnomocnika Pana Piotra Stacha

w dniu 14.09.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/330/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-09-14
Data publikacji:
2011-09-14
Data aktualizacji:
2011-09-14