Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.266.2011.EŁY Kraków, dnia 25.08.2011r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej w rejonie ul. Bieńczyckiej w Krakowie" - dz. nr 68/13, 70/5, 70/7, 71/9 obr.7 Nowa Huta i dz. nr 98 obr.51 Nowa Huta

z wniosku GD&K Consulting Sp. z o.o., ul. Mogilska 65/740, 31-545 Kraków, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią r. pr. Małgorzatę Turek

w dniu 25.08.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/306/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-08-25
Data publikacji:
2011-08-25
Data aktualizacji:
2011-08-25