Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.239.2011.EŁY Kraków, dnia 24.08.2011r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa/przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej w rejonie ulic Orzechowej, Sielskiej i Zakopiańskiej w Krakowie" - dz. nr 17/7, 76/1, 76/2, 76/3, 77/3, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 78/3, 78/4, 78/92, 78/94, 78/95, 78/97, 78/98, 78/100, 78/107, 78/108, 241/2, 243/3, 244/1, 244/4, 244/5, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 250/1, 250/2, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/2 obr.44Podgórze

z wniosku JUST Sp. z o.o. , 31-143 Kraków, Basztowa 10 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Lasko

w dniu 24.08.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/304/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-08-25
Data publikacji:
2011-08-25
Data aktualizacji:
2011-08-25