Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2011-08-18)


Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

od 29.07.2011 r. do 18.08.2011 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 1648/2011, nr 1649/2011 z dnia 26.07.2011r. oraz nr 1700/2011, nr 1694/2011 z dnia 29.07.2011r.
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1647/2011 z dnia 26.07.2011r.

od 01.08.2011 r. do 21.08.2011 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 127/37 obr. 76-Podgórze, ul. Zakleśnie, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 207/8 obr. 10-Nowa Huta, ul. Architektów, na cel: ogródek działkowy nr 24 (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. części działki nr 113/12 obr. 47 Nowa Huta, os. Willowe, na cele: rusztowanie, zaplecze techniczne (zaplecze budowy) na czas oznaczony 2 miesięcy oraz warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 128 obr. 47 Nowa Huta), na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. części działek nr 27/4 i 35/36 obr. 51 Nowa Huta, os. Kolorowe, na cel: rusztowanie, zaplecze techniczne (zaplecze budowy), na czas określony 2 miesięcy oraz część działki nr 35/36 obr. 51 Nowa Huta, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 30 obr. 51 Nowa Huta), na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. część działki nr 373/9 obręb 14-Krowodrza, na cele: handel oraz chodnik/dojście, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie.
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 177/11 położonej przy ul. Gromady Grudziąż 23 obręb 63 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób fizycznych.


od 09.08.2011 r. do 30.08.2011 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1751/2011 z dnia 05.08.2011r.

od 10.08.2011 r. do 30.08.2011 r.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 49/5 o powierzchni 1,0667 ha, obręb2, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zabudowanej budynkiem na osiedlu Piastów nr 41 w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00295545/1, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia" z siedzibą w Krakowie os. Oświecenia 45 oraz na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych, będących współużytkownikami wieczystymi

od 12.08.2011 r. do 01.09.2011 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 1760/2011, 1765/2011 z dnia 09.08.2011r. oraz nr 1771/2011, nr 1773/2011, nr 1775/2011, nr 1776/2011 z dnia 10.08.2011r.
- obejmujące lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 1761/2011 z dnia 09.08.2011r. oraz nr 1769/2011 z dnia 10.08.2011r.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2011-08-18
Data publikacji:
2011-08-18
Data aktualizacji:
2011-08-18