Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.194.2011.DPO Kraków, dnia 16.08.2011 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Rozbudowa i budowa linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Zakliki z Mydlnik, na działkach nr 14/18, 167/1, 167/2, 167/3, 340, 258/2, 258/1, 259/1, 259/2, 12/2, 12/1, 327 obr 48, 248/1, 259/1, 262, 140/1, 147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 246, 241, 240/2, 263, 242/2, 239/15, 239/13, 242/11, 239/36, 139 obr 49 Krowodrza".

z wniosku: Pana Marcina Łozińskiego, ul. Św. Tomasza 19/5, Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bogusława Podhalańskiego

w dniu 16.08.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/293/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-08-17
Data publikacji:
2011-08-17
Data aktualizacji:
2011-08-17