Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.197.2011.EŁY Kraków, dnia 08.08.2011r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalno-usługowym na dz. nr 50 obr.13 Śródmieście przy ul. Jakuba w Krakowie" - dz. nr 50, 39, 119, 55/2 obr. 13 Śródmieście.

z wniosku URI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Plac Nowy 8, 31-056 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Książka

w dniu 08.08.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/284/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2011-08-09
Data publikacji:
2011-08-09
Data aktualizacji:
2011-08-09