Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "II KAMPUS AGH" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 8 sierpnia do 6 września 2011 r. (oprócz sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: od 14:00 do 16:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00
.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w dniu 24 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godzinie 14:30.

Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu do dnia 20 września 2011 r.

Termin składania wniosków i uwag w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 20 września 2011 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAŚKIEWICZ MAGDALENA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2011-08-08
Data publikacji:
2011-08-08
Data aktualizacji:
2011-08-08