Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331.2848/10 Kraków, dnia 27.07.2011 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Rozbudowa istniejącego budynku Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 oraz budowa nowego budynku wraz z infrastrukturą techniczną w tym: wbudowana stacja transformatorowa oraz sieć energii elektrycznej średniego napięcia, na działkach nr 236/11, 236/12 obr. 3 Krowodrza oraz na działkach nr 475/91, 473/4, 545/1, 545/2, 480/18, 480/13, 383/11 obr. 3 Krowodrza w zakresie budowy sieci energii elektrycznej"

z wniosku: Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Józefa Chmielewskiego

w dniu 25.07.2011 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/267/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-07-28
Data publikacji:
2011-07-28
Data aktualizacji:
2011-07-28