Dokument archiwalny
Rozpatrzenie uwag

dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĘBNIKI"

Odnośnik do zarządzenia Nr 1639/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2011 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAŚKIEWICZ MAGDALENA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2011-07-27
Data publikacji:
2011-07-27
Data aktualizacji:
2011-07-27