Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1.6733.173.2011.JKO Kraków, dnia 15.07.2011r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na działkach nr 75/50, 75/52, 75/53, 75/54, 75/55, 75/56, 75/57, 75/58, 75/59, 75/60, 75/61, 75/62, 75/63, 75/64, 75/65, 75/66, 75/67, 75/68, 75/69, 75/70, 75/71, 75/72, 75/73, 75/74, 75/75, 76/1, 183/1, 183/2, 186/1, 186/2, 189/1, 189/2, 191/1, 278/1, 282/1, 282/2, obr. 7 Nowa Huta

z wniosku ATAL SA ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn występującej przez pełnomocnika Panią Dorotę Dutkiewicz

w dniu 14.07.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/254/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

AU - 02-1.6733.173.2011.JKO Kraków, dnia 15.07.2011r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na działkach nr 75/50, 75/52, 75/53, 75/54, 75/55, 75/56, 75/57, 75/58, 75/59, 75/60, 75/61, 75/62, 75/63, 75/64, 75/65, 75/66, 75/67, 75/68, 75/69, 75/70, 75/71, 75/72, 75/73, 75/74, 75/75, 76/1, 183/1, 183/2, 186/1, 186/2, 189/1, 189/2, 191/1, 278/1, 282/1, 282/2, obr. 7 Nowa Huta

z wniosku ATAL SA ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn występującej przez pełnomocnika Panią Dorotę Dutkiewicz

w dniu 14.07.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/254/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-07-15
Data publikacji:
2011-07-15
Data aktualizacji:
2011-07-15