Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/3/23 os. II Pułku Lotniczego 45

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. II PUŁKU LOTNICZEGO 45


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO wypowiedziany najem*
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 58,20 m2
KONDYGNACJA - III PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, WINDA

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 618,08 zł + 315,93 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 2 x garsoniery
- Wyposażenie: co, woda, gaz
- Lokalizacja: Kraków
- Inne:
OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 12.07.2011 r.
*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostały spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 12 165, 05 zł podane na dzień 30.06.2011 r.
W przypadku lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-07-13
Data publikacji:
2011-07-13
Data aktualizacji:
2011-07-13