Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/2/47 ul. Okólna 11

1. Adres lokalu: KRKÓW, UL. OKÓLNA 11


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE WYROKU SĄDU
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 37, 30 m2
KONDYGNACJA - IV PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., ŁAZIENKA, CO, GAZ

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 242, 45 zł + 154,41 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: dwa, trzy pokoje
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja: Podgórze- Kozłówek
- Inne: parter, do II piętra
OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 11.07.011 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-07-13
Data publikacji:
2011-07-13
Data aktualizacji:
2011-07-13