Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/1/17 os. Zgody 3

1. Adres lokalu: KRAKÓW, os. Zgody 3


2. Tytuł prawny do lokalu: umowa najmu na podstawie skierowania
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 34,63 m2
KONDYGNACJA - I piętro
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, GAZ, CO.

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 161,72 zł + 168,48 zł.
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 2 lub 3 pokoje, do 60m²
- Wyposażenie: standard
- Lokalizacja: stara Huta lub bliżej centrum Krakowa
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 1.07.2011 r.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-07-13
Data publikacji:
2011-07-13
Data aktualizacji:
2011-07-13