Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/1/16 os. Centrum 9

1. Adres lokalu: KRAKÓW, os. Centrum C 9


2. Tytuł prawny do lokalu: WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU - POZEW O EKSMISJĘ
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 30,84 m2
KONDYGNACJA - IV piętro
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, GAZ, CO, WINDA.

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość odszkodowania i opłat eksploatacyjnych: 314,26 zł + 155,53 zł.
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 1 pokój, kuchnia, łazienka - 25m²
- Wyposażenie: co, gaz, prąd
- Lokalizacja: Nowa Huta lub Kraków
- Inne: nowe budownictwo lub stare

9. Data złożenia oferty: 27.06.2011 r.
*UWAGA!
Wypowiedzenie najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 19 554,18 zł podane na dzień 20.06.2011 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych (wraz z odsetkami) istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-07-13
Data publikacji:
2011-07-13
Data aktualizacji:
2011-07-13