Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.182.2011.EŁY Kraków, dnia 22.06.2011r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa linii kablowej NN od nowoprojektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na dz. nr 439/13 obr.44 Krowodrza-Kraków do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Frycza Modrzewskiego 2 w Krakowie" - dz. nr 439/13, 439/14, 440/10, 439/7, 440/11 obr. 44 Krowodrza

z wniosku: Wspólnoty Właścicieli Lokali w budynku przy ul. Frycza Modrzewskiego 2 w Krakowie (działającej poprzez Licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości Panią Magdalenę Gorączko-Manew) reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Siczka

w dniu 22.06.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/224/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40- 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-06-24
Data publikacji:
2011-06-24
Data aktualizacji:
2011-06-24