Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.135.2011.EŁY Kraków, dnia 22.06.2011r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Czarodziejskiej w Krakowie na odcinku od ul. Praskiej do dz. nr. 4/37 obr. nr 10 Podgórze" - dz. nr 50/2 obr.8 Podgórze i dz. nr 519/1 obr.10 Podgórze

z wniosku: Echo Investment S.A. , al. Solidarności 36, 25-323 Kielce , reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dominika Adamczyka

w dniu 22.06.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/222/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40- 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-06-24
Data publikacji:
2011-06-24
Data aktualizacji:
2011-06-24