Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.108.2011.WKA Kraków, dnia 22.06.2011

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanału sanitarnego i sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci gazowej w ul. Na Budzyniu, Potoczek w Krakowie" - działki nr 265, 417, 418, 378/14, 377/1 (obr.24 Krowodrza), 1488, 1490, 1491, 51, 55 (obr.33 Krowodrza).

z wniosku: Pani Lucyny Zięby - ul. Waliszewskiego 5, 31-269 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 22.06.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/221/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-06-24
Data publikacji:
2011-06-24
Data aktualizacji:
2011-06-24