Dokument archiwalny
Wyniki konkursu na zagospodarowanie Placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie

17 czerwca rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie. Organizatorem konkursu Była Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa z siedzibą przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Konkurs został zorganizowany przy współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie i Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie. Konkurs zorganizowany był w formie konkursu otwartego, międzynarodowego, jednoetapowego, urbanistyczno-architektonicznego, studialnego tzn. , bez kwalifikacji wstępnych.
Konkurs ogłoszony został w kwietniu 2011, z terminem złożenia prac na 13 czerwca 2011. Na konkurs złożono 41 prac

I Nagroda: Praca nr 38 (nr rozpoznawczy: 123465) autor: arch. MICHAŁ BERNASIK

Szczegółowe wyniki wraz z uzasadnieniem znajdują się na stronie współorganizatora konkursu SARP - Kraków - patrz tutaj

Realizacja wybranej koncepcji w powiązaniu z planowaną budową garażu podziemnego - będzie kolejnym z etapów budowy sieci krakowskich placów miejskich. Rezultaty konkursu posłużą sformułowaniu wytycznych i zeleceń dla budowy garzażu podziemnego przy al. Focha w Krakowie.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARCINKO JERZY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA ŚLUSARCZYK-MOTYKA
Data wytworzenia:
2011-06-24
Data publikacji:
2011-06-24
Data aktualizacji:
2011-06-24