Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.72.2011.WKA Kraków, dnia 19.04.2011

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przekładki istniejącego odcinka tej sieci i istniejącego odcinka magistralnej sieci c.o. przy ul. Stella-Sawickiego, Kłosowskiego, Włodarczyka w Krakowie" - działki nr 157/151, 157/52, 157/36, 157/37, 157/55, 157/34, 157/35, 157/20, 157/21, 157/131, 156/10, 156/3, 156/2, 118/15, 118/75, 118/76, 118/113, 157/202, 157/203, 157/191, 157/57 (obr.7 Nowa Huta).

z wniosku: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. - ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa działającej przez pełnomocników: Pana Józefa Białasika, Pana Witolda Bolka i Pana Tomasza Blitka

w dniu 19.04.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/143/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-04-19
Data publikacji:
2011-04-19
Data aktualizacji:
2011-04-19