Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.71.2011.WKA Kraków, dnia 19.04.2011

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Przebudowa drogi publicznej ul. Stella-Sawickiego w zakresie budowy chodnika na działkach nr 157/310, 158/55, 158/73, 159/20, 159/45, 268/7 obr. 7 jedn.ew. Nowa Huta w Krakowie".

z wniosku: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. - ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa działającej przez pełnomocników: Pana Józefa Białasika, Pana Witolda Bolka i Pana Tomasza Blitka

w dniu 19.04.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/142/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-04-19
Data publikacji:
2011-04-19
Data aktualizacji:
2011-04-19