Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.11.2011.JKK Kraków, dnia 15.03.2011 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa stacji transformatorowej 2x1000kV oraz budowa linii kablowej sN 15kV do nowej stacji transformatorowej, oraz budowa linii kablowej nN 0,4kV z tego budynku do budynków kampusu akademickiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, na działkach nr 3/12, 3/5, 3/11, 3/8, 2/1, 63, 3/14 obr. 118 Śródmieście"

z wniosku: Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Józefa Chmielewskiego

w dniu 15.03.2011 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/96/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-03-16
Data publikacji:
2011-03-16
Data aktualizacji:
2011-03-16