Dokument archiwalny
Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) do 10 września 2011 r.

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa przypomina, że kierowcy wykonujący przewóz drogowy, którzy uzyskali po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r do 31 grudnia 1995 r,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

obowiązani są odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia 10 września 2011 r.
Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy, a procedura KM-8 dotycząca wpisu znajduje się na stronie Referatu Praw Jazdy.
(art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 235, poz. 1701).

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2011-02-24
Data publikacji:
2011-02-24
Data aktualizacji:
2011-02-24