Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1-JKO.7331-2339/10 Kraków, dnia 14.12.2010r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej spinającej, przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci C.O., budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej niezbiorczej, budowa sieci kablowych SN 15kV i NN dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Danka i ul. Pachońskiego na działkach nr, 128/1, 130/2, 578, 323, 324, 132/18, 132/20, 132/21 oraz części działek nr 132/22, 132/23, 132/26 obr.42 w Krakowie-Krowodrzy".

z wniosku Spółki Investor Pro Domo Sp. z o.o., ul. Sarego 17, 31-047 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Bartosza Prokopa

w dniu 13.12.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/3627/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-12-15
Data publikacji:
2010-12-15
Data aktualizacji:
2010-12-15