Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1-JKO.7331-2248/10 Kraków, dnia 14.12.2010r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej w ulicach: Na Wirach, Na Grabinach, Puszczyków, Pod Szwedem, Na Górkach, Kaszubskiej i Bielańskiej bocznej w Krakowie na działkach nr: 908/2, 907, 906, 905/13, 892, 951/5, 951/7, 891/12, 891/11, 758, 708/2, 555/1, 540/13, 535/7, 535/8, 404/1, 369, 368/4, 367/4, 364/2, 362, 323/5, 312/5, 324/3, 313/2, 361/2, 476/2, 759/3, 885, 951/1 obr. 21 Krowodrza

z wniosku Stowarzyszenia Budowy Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków os. Bielany ul. Ks. Józefa 337, Kraków występującego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 08.12.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/3591/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-12-15
Data publikacji:
2010-12-15
Data aktualizacji:
2010-12-15