Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/4/15 os. Stalowe 8

2010/4/15
1. Adres lokalu: KRAKÓW, os. Stalowe 8
2. Tytuł prawny do lokalu: własnościowe
3. Własność budynku: Wspólnota mieszkaniowa
4. Wielkość i struktura mieszkania:
4 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 62,81 m2
KONDYGNACJA - V piętro
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC., WOD., GAZOWA, CO.

6. Stan techniczny lokalu: dobry
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 394,67 zł. + ok. 187,97 zł.
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 2 odrębne mieszkania - 2 pokoje i kuchnia oraz 1 pokój i kuchnia
- Wyposażenie techniczne: brak danych
- Lokalizacja: Nowa Huta
- Inne: brak danych
Zaległości czynszowe w wysokości 3 286,20 zł. + odsetki ustawowe podane na dzień -8.11.2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.


9. Data złożenia oferty: 09.12.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-12-14
Data publikacji:
2010-12-14
Data aktualizacji:
2010-12-14