Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PŁASZÓW - RYBITWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 listopada do 21 grudnia 2010 r.
Termin wnoszenia uwag do projektu planu do dnia 4 stycznia 2011 r.
Odnośnik do strony z planem


 

Podmiot publikujący:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA JAŚKIEWICZ, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-11-23
Data publikacji:
2010-11-23
Data aktualizacji:
2010-11-23