Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU - 02-1-JKK/KŁA.7331-2807/09 Kraków, dnia 19.11.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie wznowienia postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„II Etap rozbudowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M Karłowicza wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową sieci c.o. na dz. 6, 7, 8/10, 15, 20/21 obr. 48 Nowa Huta, os. Centrum E w Krakowie"

prowadzonego na wniosek o wznowienie postępowania Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Krakowie, os. Na Skarpie 7/47, 31-909 Kraków

w dniu 10.11.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/7331/3323/10 o umorzeniu wznowionego postępowania.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-11-19
Data publikacji:
2010-11-19
Data aktualizacji:
2010-11-19