Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-02-1-DPO.5550-44/08 Kraków, dnia 19.11.2010r.

 

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)
Prezydent Miasta Krakowa

zawiadamia, że w związku z wycofaniem wniosku w sprawie o ustalenie lokalizacji drogi dla inwestycji pn.: „Rozbudowa oraz budowa nowego odcinka ulicy Reduta w Krakowie, budowa oświetlenia, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej" w dniu 15.11.2010r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego przedmiotowej sprawy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-11-19
Data publikacji:
2010-11-19
Data aktualizacji:
2010-11-19