Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU - 02-2-JKK.7331-779/06 Kraków, dnia 16.11.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA BTS 51463 Kraków Albertyńskie 1-2 w Krakowie, na działce nr 76/2 obr.7 Nowa Huta, na budynku Hotelu Lipsk."

z wniosku: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

w dniu 16.11.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o umorzeniu postępowania nr AU-2/7331/3346/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-11-17
Data publikacji:
2010-11-17
Data aktualizacji:
2010-11-17