Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2010-11-10)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 25.10.2010 r. do 15.11.2010 r.
- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem, stanowiący załącznik do zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2623/2010 oraz Nr 2628/2010 z dnia 19.10.2010r.

od 27.10.2010 r. do 16.11.2010 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2655/2010 z dnia 26.10.2010r. i Nr 2675/2010 z dnia 26.10.2010r,

od 28.10.2010 r. do 17.11.2010 r.
- obejmujący nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Floriańskiej 53, której udział w wysokości 1/4 części został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Bliższe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, pok. 104.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2676/2010 z dnia 26.10.2010r.,
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2667/2010 z dnia 26.10.2010r.

od 29.10.2010 r. do 18.11.2010 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 144 o powierzchni 0,0361 ha położoną w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Królowej Jadwigi, objętą KW KR1P/00114815/3. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie na lat 40 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową o powierzchni 6,2448 ha składającą się z działek oznaczonych nr 466/4 o powierzchni 0,0104 ha obj. KW KR1P/00187292/2, 467/4 o powierzchni 0,0553 ha obj. KW KR1P/00163025/6, 471/13 o powierzchni 3,4942 ha, 471/15 o powierzchni 0,0142 ha, 472/2 o powierzchni 2,3172 ha, 473 o powierzchni 0,0469 ha, 474/1 o powierzchni 0,2609 ha, 475/1 o powierzchni 0,0457 ha obj. KW KR1P00180390/0, położoną w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Radzikowskiego Nr 99, zabudowaną budynkami użytkowymi dawnego motelu KRAK przewidzianymi do wyburzenia w celu zabudowy zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy Nr AU-2/7331/1809/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. zespołem biurowym z usługami i parkingiem podziemnym oraz hotelem . Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-11-10
Data publikacji:
2010-11-10
Data aktualizacji:
2010-11-10