Dokument archiwalny
Kraków w sieciach współpracy międzynarodowej

Na przestrzeni ostatnich dni, 30 września i 1 października br., zostały złożone do oceny trzy projekty z działania 8.2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działania, które dotyczy budowania pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przygotował projekt pn.: „PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa, który zakłada przeprowadzenie w latach 2011-2012 różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się działań dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego jako nowej formy realizacji inwestycji komunalnych w Polsce. Jednym ze znaczących elementów tego projektu będzie zapewnienie merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków.

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa opracował projekt pn.: Współpraca służb odpowiedzialnych za rejestracje pojazdów i wydawanie praw jazdy, który przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie rejestracji i wydawania praw jazdy. Jednocześnie przedsięwzięcie ma posłużyć zdobyciu argumentów na rzecz zmiany przepisów dotyczących rejestracji i wydawania praw jazdy w Polsce.

 

XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie stworzyło ciekawy projekt skierowany do młodzieży zatytułowany: Budowa sieci współpracy szkół małopolskich i europejskich w zakresie rozwijania uzdolnień artystycznych młodzieży w celu ukierunkowania zawodowego, którego przedmiotem jest budowa sieci współpracy szkół europejskich w zakresie rozwijania uzdolnień artystycznych i upowszechniania kultury. W ramach przewidzianych działań powstanie w Małopolsce klaster kształcenia artystycznego. Moduły szkoleń przygotują uczniów do wyboru zawodu tj.: instruktor tańca współczesnego, aktor teatru tańca współczesnego, fotografik czy choreograf.


 

Podmiot publikujący:
BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-10-04
Data publikacji:
2010-10-04
Data aktualizacji:
2010-10-04