Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-EŁY.7331-2037/10 Kraków, dnia 22.09.2010r.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem, ogrodzeniem, chodnikami, miejscami parkingowymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w dobudowie do istniejącego budynku szkoły na działkach nr 19/27, 19/28, 18/2, 752/1, 19/3 obr.4 Śródmieście przy ul. Sadzawki w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną: przebudowa kabla eSN na działce nr 18/2 obr.4 Śródmieście"

z wniosku Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sławomira Florkiewicza

w dniu 22.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2861/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-22
Data publikacji:
2010-09-22
Data aktualizacji:
2010-09-22