Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU- 02-1-AWK.7331-1174/08 Kraków, dnia 17.09.2010r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kolektora "F" sanitarnego w ulicach Powstańców, Dziekanowickiej w Krakowie, przepompowni sieciowych Pb1 i Pb2 w rejonie ul. Powstańców wraz z rurociągami tłocznymi, kablami zasilającymi i wjazdami - zadanie 5 na działkach nr 28, 46/2, 48, 50, 51/4, 51/6, 127/3, 127/4, 242, 243, 244, 245/1, 245/4, 254 obr.1 w Krakowie - Nowej Hucie"

z wniosku : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie z siedzibą przy ul. Senatorskiej 1 działającego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 16.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2796/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-17
Data publikacji:
2010-09-17
Data aktualizacji:
2010-09-17