Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU- 02-1-AWK.7331-3805/07 Kraków, dnia 17.09.2010 r.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa trasy kolektora sanitarnego w ul. Powstania Styczniowego, Powstania Listopadowego oraz terenach zielonych na działkach nr 115, 459, 445, 460, 444, 481, 121, 471/4, 181, 180, 472, 462, 179/2, 406, 405, 391, 469/35, 211/3, 214/4, 469/1, 469/37, 469/38, 211/1, 212/1, 213/1, 213/4, 214/1, 214/7, 217/7, 218/7, 221/7, 221/8, 223/8, 226/3, 227/3, 228/3, 229/3, 229/1, 230/1, 232/1, 471/3, 471/4, 390, 389, 388, 386/2, 386/1, 385/1, 384/1,382/1, 381/1, 380/3, 380/1, 379/1, 378/1, 239/7, 274/2, 276/7, 471/1, 375/1, 374/1, 373/1, 470/1, 239/1, 239/6, 239/7, 470/8, 470/9, 276/7, 277/7, 278/9, 279/6, 280/6, 239/4, 239/5, 273, 272, 271, 269/1, 268, 266, 265, 259, 258, 257, 254, 253/2, 251, 250, 247, 246, 243, 242/6, 242/4, 469/34, 469/33, 469/32, 469/29, 469/28, 469/27, 469/26, 469/25, 469/24, 469/23, 469/22, 469/21, 469/31, 240, 242/1, 192/1, 192/3, 188/1, 188/2, 187, 279/7 obr.53 w Krakowie-Krowodrzy".

z wniosku : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie z siedzibą przy ul. Senatorskiej 1 działającego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 16.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2795/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-17
Data publikacji:
2010-09-17
Data aktualizacji:
2010-09-17