Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


AU-02-1-AFU.7331-20/10 Kraków, dnia 08.09.2010r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej spinającej wodociąg w ulicy Wadowickiej z wodociągiem w ulicy Łagiewnickiej na działkach nr 300/6, 322/9, 322/10, 299/1, 209/1, 162/24, 162/25, 322/11, 322/6, 322/4, 162/33, 320, 162/40, 162/37, 164/10, 293/8, 296/1, 293/10, 293/12, 163/4, 163/8, 209/3, 209/1 obr. 30 Podgórze w rejonie ulic Wadowickiej i Łagiewnickiej w Krakowie"

z wniosku: CARMEL INVESTMENTS Sp. z o.o., 00-803 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 56C działającej przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 08.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/ 2665 /10.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-09
Data publikacji:
2010-09-09
Data aktualizacji:
2010-09-09