Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


AU-02-1-AFU.7331-3305/08 Kraków, dnia 07.09.2010r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej spinającej na działkach nr 521/7, 521/5, 520/1, 527/6, 527/5, 527/2, 236/1, 235/3 obr. 6 Śródmieście przy ulicy Bolesława Chrobrego w Krakowie"

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Cisowskiego

w dniu 07.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/ 2652 /10.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-08
Data publikacji:
2010-09-08
Data aktualizacji:
2010-09-08