Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-WKA.7331-1095/10 Kraków, dnia 01.09.2010

 

 

OBWIESZCZENIE  o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Kostrzeckiego w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Jachimeckiego w Krakowie, na odcinku od ul. Tynieckiej do ul. Bobrowej wraz ze złożeniem wniosku o decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej" - działka nr 308/22 obr.3 Podgórze.

z wniosku : Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Panią Joannę Niedziałkowską - Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - ul. Centralna 53, 31-586 Kraków działającej przez dalszego pełnomocnika Pana Patryka Pierzchałę

w dniu 01.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2580/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-02
Data publikacji:
2010-09-02
Data aktualizacji:
2010-09-02